تشابهات یا تفاوتها؟ کدامیک در ازدواج مهمترند ؟

مشاوره ازدواج

-مشاورین خانواده متوجه شده اند که بیشترین عواملی که می توانند احتمال  مناسب بودن یا مغایر بودن ِ زن و مرد را برای یک  ازدواج موفق و پایدار تعیین کنند در چهار دسته ی  زیر طبقه بندی می گردند:
۱- روابط عمومی و سبک معاشرتی
۲-جهان بینی و دنیاهای ذهنی

۳-سبک تصمیم گیری

۴-روش برنامه ریزی

-اینها صفات و ویژگیهایی هستند که ما در جلسات مشاوره ی پیش از ازدواج با انجام مصاحبه و گرفتن تست به بررسی آنها می پردازیم و در آخر با اطمینان نسبی، دورنمای رابطه ی زن و مرد را در زندگی زناشویی به تصویر  می کشانیم و میزان تناسب یا عدم تفاهم آنها را در زندگی مشترک پیش روی شان،بطورحدودی تخمین می زنیم .

مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج


-در واقع ما متوجه شده ایم که بین ده ها ویژگی مختلف که می تواند بین زن و شوهر، یکسان یا مخالف باشد ،ویژگیهای فوق از اهمیت بالاتری برخوردار می باشند بطوریکه اگر بتوانیم آنها را بخوبی بشناسیم ،با حدسِ بالایی می توانیم به دو طرف اعلام کنیم که آیا به درد زندگی با  یکدیگر می خورند یا خیر؟و آیا زندگی آنها پایدار خواهد بود یا اینکه بسرعت یا بتدریج به سمت عدم تفاهم و جدایی پیش خواهند رفت؟
-بطور کلی باید گفت که بین دو دسته ویژگی ِ شباهت ها و تفاوت ها که ممکن است بین یک پسر و دختر وجود داشته باشد،آن چیزی که در ابتدای رابطه آنها را به سمت هم می کشاند و باعث جذابیت بین آنها میگردد همان تفاوتهای آنها با یکدیگر است که سبب ایجاد کششی ناخودآگاه مابین آنها می گردد.این تفاوتها در ماه ها و سالهای اول رابطه از اهمیت بالاتری برخوردار می باشند چرا که همین ها هستند که بین آن دو گرمی و نزدیکی ایجاد می کنند.
-به بیانی دیگر هر یک از آن دو، چیزی را که در خود ندارد و نمی بیند و از نداشتن آن در روان خود  احساس رنج و تنش می کند،در وجود فردی دیگر به جستجو می پردازد و در صورت یافتن آنها همچون فردِ گمگشته در بیابان ،احساس می کند که   به ساحل آرامش و کمال رسیده است.

-آنکه محتاط است ،جسارت و شجاعت را در کنار زوج خود پیدا می کند و اینگونه کاستی های خود را پوشش میدهد…آنکه کم رو و خجالتی و غیر معاشرتی است ،از توانمندیهای ارتباطی  و قدرت کلام و اجتماعی بودن همسرش برای پیشرفت خود در تعاملات زندگی بهره می جوید….آنکه سخت گیر و خشن است،به مدد نرمی و لطافتی که در وجود دیگری می بیند خود را به کمال انسانی نزدیکتر می کند ….آنکه آشفته و نامنظم و سردرگم است ،انضباط و برنامه ریزی را از طرف مقابل می گیرد….و آنکه حساس و زود رنج و عاطفی است،با استحکام نظر و منطقی بودنِ طرف مقابل به تعادل می رسد.

مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج

-اما با گذشت زمان و در مسیر زندگی، بعد از رفع عطش در یافتن الگوی ِ کامل کننده ی فرد و پس از  ملایم شدن کشش ها و گرایش ها و نیز برطرف شدن شیفتگی های ناشی از صفات مخالف و متفاوت،بتدریج نگاه فرد از خیرگی به زوجش به سمت خودش برمی گردد و به ویژگیهای اصیل خودش ، که تاکنون تحت جذبه ی دیگری ازآنها غفلت می کرده است، برمی گردد و به آنها بینا می شود.فرد  صفات متفاوت و مخالف را از این جا به بعد نمی تواند به راحتی بپذیرد و تحمل کند و حالا ویژگیهای متشابه و یکسان برای او شیرین تر و جذابتر می گردند چرا که با خود واقعی او شبیه تر و نزدیکترند.بعنوان مثال:شخصی که در دوران مجردی خود میل به ارتباطات زیاد با دوستان خود و رفتن به گردش و تفریح همراه با جمع دوستان خود داشته است ولی بعد از پیوند زناشویی جذب شخصیت مستقل و دنیاهای فردی و درونگرایانه ی همسر خویش شده بود حالا بعد چند سال احساس می کند که در انزوای اجتماعی قرار گرفته و فاقد ِسرخوشی و شادابی گذشته است .او حالا می خواهد به حال و هوای گذشته ی خویش برگردد اما متوجه می شود که همسر او،همسفر مناسبی در این مسیر نیست و بااو همراهی نمی کند و از این جاست که آتش  پنهان ِ اختلافات زناشویی شعله ور میگردد و مشاجرات کلامی و بهانه گیری ها و ناسازگاریهای دو طرف و یا یکی از طرفین شروع می گردد.

تفاوت در ازدواج
تفاوت در ازدواج

– بدینگونه آنها ازین به بعد نیازمند مراجعه به فرد سومی که مشاور نام دارد  می گردند.اما اگر این زن و مرد در ابتدای ازدواج، تحت تاثیر کششها و شیفتگی های کور کننده ی ناشی از تفاوتها قرار نمی گرفتند و از همان ابتدا با مراجعه به یک مشاور ِ  با تجربه و واقع بین ،صفات شخصیتی خود و زوج شان را می شناختند و پیش بینی های روانشناختی را در مورد میزان و احتمالات تناسب و تفاهم خود می شنیدند ،نیازی به آزمودن ِ رابطه ای که ناکارآمدی آن از ابتدا برای اهل فن مشخص بود، نمی شدند.

نویسنده: دکتر پرویز علی وردی (روانپزشک)
-وبسایت:  www.parvizaliverdi.com 
-پی نوشت: کپی برداری و حذف نام نویسنده عملی غیر اخلاقی بوده و درشان یک انسان فرهیخته نیست.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*