صندلی خالی،انتقام از گذشته ها

صندلی خالی پرلز

-از کودکی به ما آموخته اند که خشمگین شدن کار نامطلوبیست و باید آن را سرکوب کنیم.مثلا نباید فریاد بزنیم …یا نباید درب اتاق را پشت سر خود محکم ببندیم والا تنبیه میشویم.یعنی ما آموخته ایم که : خشممان را عمیق تر مدفون کنیم!
-اما با این کار (= مدفون کردن خشم) در عمل ظرفیت خودمان را برای دوست داشتن و عشق ورزیدن ،کاهش می دهیم.چرا که “عشق و خشم” دو روی یک سکه اند.این دو هویتی جداگانه و مستقل نیستند.

-هنگامی که شاد و مسروریم به این خاطر است که اجازه داده ایم  انرژی زندگانی در ما جریان یابد. وقتی که انرژی حیات در ما مسدود گردد ما خشمگین میشویم…و عدم ابراز خشم و درونی کردن آن منجر به “افسردگی ِ ” ما میگردد.
-ما از” ابراز خشم” میترسیم چون ممکن است از نظر جسمانی یا احساسی به دیگران آسیب بزنیم.
-پس باید یاد بگیریم خشممان را به گونه ای تخلیه کنیم  که منجر به آسیب و تخریب نگردد.

-اگر بر روی مقداری بنزین ،کبریتی بیافکنید آتشی هولناک پدید خواهد آمد…. ولی اگر همان بنزین را بصورت حساب شده در درون یک موتور درونسوز بکار ببرید نیرویی مولد تولید خواهد کرد…پس خشم را هم باید به مقادیری کنترل شده و در محیطی امن، آزاد و محترق کرد تا اینکه بتواند در نهایت به ٍEROS “اروس”(= نیروی زندگانی )که همان شکل اصلی و آغازین ان میباشد،بدل گردد.
-در روانکاوی سنتی ،معمول آنست که ترس و خشم مراجع را با “تداعی آزاد” و بدون سانسور و با کشاندن آن به خودآگاهی و هوشیاری شخص تسکین میدهند.
-در “روانشناسی گشتالت” ( “فریتز پرلز ” – Fritz Perlz) و با تکنیک صندلی خالی

صندلی خالی پرلز
صندلی خالی پرلز

،از مراجع خواسته میشود که روبروی یک “صندلی خالی ” بنشیند و تصور کند شخصی که خشم یا غم و اندوه او را برانگیخته است،روی آن صندلی ِ مقابلش نشسته است.سپس او را تشویق میکنند تا خشم خود را با درشت نمایی هر چه بیشتر احساس و برونریزی کند تا از میان لایه های رنج و اندوه خود گذشته و با خشم خود تماس برقرار کند و سپس این خشم و تنفر خود را با مشت زدن به یک بالش و یا در دست چرخاندن یک باتوم و سپس فرو اوردن آن بر یک دشمن نامریی(خیالی ) در عمل و به گونه ای تجربی تخلیه کرده و بدین ترتیب التیام یابد.

تکنیک صندلی خالی
تکنیک صندلی خالی

-بله….ما باید با درد و رنج و خشم خود در تماس باشیم و انها را سرکوب و مدفون نکنیم.

-این بخشی از روش پیشنهادی آقای دکتر هندریکس است که در کتاب بازگشت به عشق ترجمه ی آقای هادی ابراهیمی آورده شده است و بنده آنرا برای شما خلاصه و بازنویسی کردم تا علاقمندان روانشناسی ِ ازدواج،برای مطالعه ی این کتاب ترغیب گردند.

-دکتر پرویز علی وردی (روانپزشک)

تلفن تماس: ۸۸۵۵۶۹۴۶

بازگشت به عشق،هادی ابراهیمی
کتاب بازگشت به عشق

وبسایت:www.parvizaliverdi.com

 

2 Comments

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*